* Projelerde demir boy ve adetlerinde hata olabileceği her zaman düşünülmeli

* Demir boy ve şekillerinin (donatılarının) betonarme elemanlarına uygunluğu kontrol edilmeli

* Kesme-bükme aparatlarının ve makinelerinin kapasiteleri ilgili mühendis ve formenler tarafından iyi bilinmeli

* Aynı proje paftalarına ait demirler belli yerlerde stok edilmeli ve her demir grubunun üzerine o grubu tanıtan plakalar konulmalı

* İnşaat demirleri (çelikleri) stok alanında kötü hava koşullarının olumsuzluklarından etkilenmeyecek bir alanda istif edilmeli, gerekli durumlarda paslanma tehlikesine karşı branda ile örtülmeli

* Pas temizleme işi demir fırçalarıyla yapılmalı

* Demirlerin büküm yerlerinde görünen çatlaklar oluşmuşsa derhal şantiye sorumlusuna bildirilmelidir.